top of page

MIN VÄG IN I BERÄTTANDET

Uppvuxen i Karlsrkonas skärgård - en plats full av kontraster och glömd historia - började jag redan i tonåren sälja texter och berättelser i olika former, och tjugo år gammal fick jag ut min första roman (har hittills blivit fem totalt).
Nästa steg var filmen. 2001-2004 gick jag Dramatiska Institutets manuslinje, som jag sedan byggde på med en master. Det var här jag upptäckte min andra passion: att förstå berättandets större mönster, och att använda den förståelsen för att hjälpa andra med deras berättelser.   
Det är där jag står idag. Jag skriver, undervisar och jobbar som dramaturg, och har du en berättelse du vill göra starkare finns jag här för att hjälpa dig!

AS-II_edited.jpg

UTBILDNING

2020: Stockholms Konstnärliga Högskola, ”Introduktion till konstnärlig forskning”
2017: Stockholms Konstnärliga Högskola, ”Reflektion över praktisk kunskap”
2015: Konstfack, Grundkurs i pedagogik för högskolelärare
2014: Bard College, ”Writing to Learn”, kurs i skrivarlärande
2014: Stockholms Dramatiska Högskola: ”Från Troja till Verdun”, magisterprogram i kollektiva konstnärliga processer
2004: Dramatiska institutet: Kandidatexamen manusskrivande för film
1998: Stockholms universitet, magisterexamen statsvetenskap

bottom of page